September 2016Het toewijdingsgebed

Here God, ik heb gezien dat ik een zondaar ben en uw vergeving nodig heb. Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor mij is gestorven.
Ik ben bereid om mijn oude manier van leven de rug toe te keren. Ik bid dat Jezus Christus nu in mijn hart en leven wil komen zodat ik u als mijn Vader kan ontmoeten en beter leren kennen.
Ik ben bereid om, met uw hulp, Hem als de Heer van mijn leven te volgen en te gehoorzamen. Amen

-----------------------------------------------------

Hartelijk gefeliciteerd, je bent nu een kind van God.

Van belang is dat je nu je relatie met God verdiept. Dit kan door:

  • De Bijbel te lezen want in dit boek heeft God zich geopenbaard en door dit boek leer je Jezus Christus beter kennen.
  • Bidden, dit is praten met God. Wat in je hart opkomt mag je aan God voorleggen.
  • Word lid van een kerkelijke gemeente want zonder andere gelovigen kunnen we niet groeien. Samen met je broeders en zusters (medegelovigen) kan je God aanbidden en dienen.
  • Laat je dopen in water door onderdompeling en streef er naar om door Gods Geest vervuld te worden.
  • Getuig van Jezus Christus d.w.z vertel anderen wat de Here Jezus voor je heeft gedaan en vertel ze ook hoe ze behouden kunnen worden.