September 2016Wat is het Evangelie?

Het is Gods antwoord op zowel de rebellie van de eerste mens als op de gevolgen van die opstand voor de gehele schepping. De gevolgen zijn namelijk dat wij allen in de zonde zijn gevallen, van God zijn vervreemd en gestraft zouden moeten worden.
Het Evangelie is dat God de Schepper van de zichtbare en de onzichtbare wereld naar de aarde is gekomen en mens is geworden. Die Mens is Jezus Christus.
Door Jezus laat God zien hoe wij moeten leven zoals Hij het bedoeld heeft. Jezus heeft ook onze straf gedragen. Hij is voor ons de dood ingegaan en heeft de dood overwonnen.
Door je vertrouwen te vestigen op Jezus Christus en door je leven aan Hem over te geven krijg je vrede met God en krijg je een intieme, vertrouwelijke relatie met je Schepper.
Zo word je een onderdaan van Koning Jezus en kom je als mens tot je bestemming.
Zou jij je leven aan Koning Jezus willen overgeven? Bid dan dit gebed!