September 2016


Onze doelstellingen zijn:

-Voorbede te doen voor de inwoners van Zandvoort!

-Verder willen wij Gods liefde in Zijn Zoon Jezus Christus bekend maken aan de zandvoorters.

-Onder leiding van Gods Geest een evangelische gemeente in Zandvoort bouwen waar God wordt aanbeden, de (pas)gelovigen worden geholpen om naar Gods wil te leven en een intieme relatie met God de Vader te ontwikkelen.